Terug

Milieu Educatief centrum
en Kinderboerderij
oftewel het MEK!

Werken bij MEK in Oosterhout?

  • Wie zijn we?
  • Wat doen we precies?
  • Hoe doen we het?

Bij het MEK in Oosterhout hebben we een hele uitgebreide takenlijst.  In de binnenruimtes van het terrein zorgen we voor de schoonmaak en helpen bijvoorbeeld mee met de was. 

Onze toppers zijn ook buiten te vinden, van onkruid wieden tot het onderhoud van het Kabouterbos we doen het allemaal!
Verder helpen we mee met het voeren van de dieren en het schoonmaken van de dierenverblijven. Natuurlijk is er ook tijd om met de dieren te knuffelen.

In het Horeca gedeelte zetten we het terras klaar, maken we snoepzakjes voor de kinderen maar helpen we ook zeker mee in de bediening! Kortom echt voor iedereen wat wils. 

Wat is MEK?

Stichting Milieu Educatie en Kinderboerderij heeft een kinderboerderij en een natuur- en milieu-educatief centrum weten te combineren tot een geheel. Kinderboerderijen en natuur- en milieueducatieve centra hebben namelijk in hun doelstellingen veel raakvlakken. Stichting MEK streeft naar een wereld waarin de mensen de natuur en het milieu zo goed mogelijk beheren, ook rekening houdend met mensen in andere delen van de wereld en latere generaties. Dit doet de Stichting onder andere door het begeleiden van mensen in het proces dat moet leiden naar een duurzame houding. Duurzame ontwikkeling is een samenhang van economische, sociale en ecologische componenten. Sociale rechtvaardigheid, een duurzame economie en een duurzaam milieu zijn dus van belang voor een duurzame ontwikkeling.

Dagbesteding bij MEK

De werkzaamheden die we bij MEK doen, zijn ideaal voor degene die dagbesteding activiteiten zoeken. Je werkt samen met andere Toppers.

Jobcoaching bij MEK

Mocht het werk bij MEK bevallen en blijkt er talent te zijn voor dit werk, dan kan er ook doorgestroomd worden naar Jobcoaching. Zodat je zelfstandig aan de slag gaat maar onder intensieve begeleiding.

Topcollege en MEK

Om het werk bij MEK goed uit te voeren, zijn er allerlei vaardigheden nodig, zoals werknemers- en beroepsvaardigheden. Binnen het topcollege kunnen er beroepspraktijkverklaringen behaald worden voor verschillende werkprocessen.

MEK welke
beroepsprofielen horen daarbij?

Ass. Horeca, voeding of voedingsindus-trie


Ass. Plant, dier of (groene) leefomgeving