Samen Top,
zoekt
samenwerking

Samen Top werkt samen met ruim 35 bedrijven en organisaties

  • Altijd met begeleiding
  • In groepjes of individueel
  • Proefperiode mogelijk
  • Wij ontzorgen
  • Zowel betaald als onbetaald

Een groepje Toppers

Een groepje van maximaal 6 toppers komen bij u werken, altijd met een werkcoach

Eén topper met coach op afroep

Er komt 1 topper bij u werken. De werkcoach is op afroep beschikbaar

R.S.O.I.

In kader van Social Return On Investment kunnen toppers bij u komen werken.

Werk op locatie Samen Top

Toppers kunnen voor u inpak en ompak werkzaamheden verrichten op locaties van Samen Top

Bussen van Samen Top sponsoren

Uw naam op onze bussen tegen een vergoeding. Dat helpt ons om het vervoer betaalbaar te houden

Vrienden van Samen Top

Er zijn ook mooie samenwerkingen mogelijk in nature, door delen van kennis, kunde of materialen.

“Eindelijk horen we er echt bij”