Top College

Al werkend een beroep leren

Super trots worden de diploma’s in ontvangst genomen van het speciaal onderwijs of de praktijkschool. Wat een bevestiging van jaren lang hard leren op school. En wat nu dan? Misschien is het Top College een goede volgende stap. Bij het Top college wordt de mogelijkheid geboden om een beroep te leren, of delen van een beroep en die af te ronden met erkende MBO praktijkverklaringen. Het is zelfs mogelijk om een heel MBO diploma te behalen.

Hoe werkt het Top College

Het Top College gaat heel anders te werk, dan een reguliere MBO. Het leren gebeurt tijdens en op de werkplekken, met de dagelijkse begeleider van Samen Top. Er zijn dus geen klassikale lessen, alleen maar praktijklessen, waar theorie in verwerkt zit. De werkcoaches van Samen Top zijn allemaal opgeleid tot praktijkopleiders en werken samen met de leerling van het Top College aan een portfolio. Het portfolio vormt de bewijslast voor het behalen van een praktijkverklaring. Een portfolio wordt op creatieve wijze samen gesteld, door interviews, foto’s, tekeningen en/of verslagen.

Samenwerking met Marlijn academie

De werkcoaches (praktijkopleiders) van Samen Top worden opgeleid en gecoacht door Marlijn Academie. Marlijn Academie is een onbekostigde, erkende onderwijsinstelling. Zij creëren samen met Samen Top, praktijkgerichte beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en derde leerweg (OVO) trajecten op maat. Meer lezen over Marlijn Academie: http://www.marlijnacademie.nl/

In 3 fasen naar Top College

Het traject van het Top College bestaat uit 3 fasen:

1 Betreft het oriënteren op beroepen. Leerlingen gaan bij verschillende bedrijven en organisatie oriënteren om zo een beeld te krijgen van wat het beroep precies inhoud. Ook binnen het bedrijf worden verschillende afdelingen of werkprocessen ervaren.

2 Werken aan beroepsbekwaamheid. Dit zijn vaardigheden die nodig zijn om een assisterende rol te kunnen vervullen. Vooral het zelfstandig werken en voorbereiden, afronden en uitvoeren van taken staat centraal. Ook heel belangrijk is het leren van vragen om hulp. Als een leerling beroepsbekwaam is, volgt fase 3.

3 Start van het Top College. De leerling gaat met de praktijkopleider een plan op maat maken. Er worden beroepen gekozen (dit kunnen er meerdere zijn) en werkprocessen bepaald. Vervolgens gaan ze samen bedenken hoe er aan de werkprocessen gewerkt gaat worden en wordt er een start met het portfolio gemaakt.

Waarom een praktijkverklaring?

Met een MBO praktijkverklaring worden de vaardigheden van een leerling verzilverd. Het is hét bewijs dat vaardigheden eigen zijn gemaakt en dat het MBO en het bedrijfsleven dat ook vinden. Het behalen van een verklaring is een enorme boost voor de eigenwaarde en zelfvertrouwen van de leerling. Het doel is niet het vinden of krijgen van een (deels) betaalde baan, maar de persoonlijke groei. Doordat iemand persoonlijke ontwikkeling doormaakt en groeit in zelfvertrouwen ontstaat soms wel de kans of mogelijkheid om door te groeien naar een (deels) betaalde baan.