Klacht, compliment, vertrouwenspersoon

Klachten

Als je niet helemaal tevreden bent over de dienstverlening of organisatie van Samen Top, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk. Je kunt altijd terecht bij je werkcoach. of bij onze onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Heeft u een klacht over de dienstverlening of organisatie van Samen Top, dan ontvangen we die graag schriftelijk via klachten@samentop.nl of per post naar Samen Top, postbus 40, 5165 ZG Waspik. 

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten. U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

www.geschillencommissie.nl

Flyer geschillencommissie

Registratie verklaring

Klachtenformulier
Procedure klacht afhandeling


Complimenten

Als je tevreden bent over ons, dan horen wij dat graag! Wil je ons een compliment geven dan kan dat. Vertel het je werkcoach of stuur ons een berichtje.

Je kunt een leuk bericht op onze Facebookpagina plaatsen. Of stuur een mail naar info@samentop.nl

Ondersteuning van een vertrouwenspersoon

Ondersteuning van een vertrouwenspersoon

Als je klachten hebt over Samen Top of vragen over je rechten, dan kun je ondersteuning krijgen van een vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is niet in dienst van de organisatie, maar van de onafhankelijke Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht. Voor jou is er vertrouwenspersoon mevrouw mr. drs. N.J.E.G. Cremers (Nicolette).


Als vertrouwenspersoon ondersteunt zij je als cliënt of medewerker bij vertrouwelijke kwesties of klachten.
• zij kan je informatie geven over je rechtspositie als cliënt of medewerker;
• zij kan je ondersteunen in gesprek met de organisatie;
• zij kan je ondersteunen bij het indienen van een klacht;
• zij kan je bijstaan bij het behandelen van een klacht.


Je kunt haar bereiken via het algemene nummer van de ECKG 023-7001210/06-42848007 of per mail info@eckg.nl.