BAAAN, met een extra A voor Aandacht

Doorlopend van leren naar werk; dat is waar BAAAN. voor staat. De 5 verschillende ketenpartners die deze doorlopende leerlijn willen realiseren, staan al jaren voor complexe uitdagingen. Het klinkt zo leuk, van leren naar werken, maar in de praktijk loop je tegen nogal wat zaken aan. Zoals de vraag onder welke wetgeving het traject valt: Jeugdwet, WMO, Participatiewet of wellicht toch Passend Onderwijs? En wat betekent het voor een jongere om te gaan werken met loonwaarde? Waar loopt een werkgever tegenaan wanneer hij een jongere in dienst neemt vanuit de Participatiewet? Om tot een goed plan te komen is samenwerking tussen de 5 ketenpartners essentieel. Alleen zo creëer je een doorlopende lijn van leren naar werk, wat voor iedereen goed uitpakt.