Branche certificaat
jij kan het ook!

Wat zijn brancheopleidingen

Het afgelopen jaar heeft de Academie voor Zelfstandigheid in opdracht van VWS en in samenwerking met ervaringsdeskundigen, negentien gehandicaptenzorgorganisaties, de VGN en LFB drie nieuwe brancheopleidingen ontwikkeld. Deze praktijkgerichte opleidingen zijn erkend door landelijke werkgeversorganisaties zoals LTO Nederland, de NVG, VBNE en de RAS. Hierdoor wordt de overstap naar een passende plek midden in de samenleving gemakkelijker.

Welke brancheopleidingen zijn er

Er zijn 3 branche opleidingen:

 1. Assistent Facilitair
 2. Assistent Logistiek 
 3. Assistent Groen 

Deze opleidingen kunnen worden afgesloten met een erkend branchediploma en/of certificaat. Er zijn drie door/uitstroom mogelijkheden:

 • Doorstroom naar entree onderwijs.
 • Uitstroom naar betaald werk met een certificaat of een branchediploma.
 • Uitstroom naar zinvol werk zonder loonwaarde.

Wie kunnen zich aanmelden voor een brancheopleiding

De brancheopleidingen zijn ontwikkeld voor mensen voor wie leren niet vanzelfsprekend is, en een indicatie voor dagbesteding op basis van de WLZ, WMO of PGB hebben, die zich verder kunnen en willen ontwikkelen. 

Van de student wordt verwacht dat hij/zij in eigen tempo, op maat en ongeacht de duur van de opleiding, een praktijkopleiding kan volgen. Dit kan zijn voor een certificaat, voor een deel van de opleiding, of de gehele opleiding. 

In het kader van de participatiewet kunnen eveneens mensen met een Wajong uitkering of uitkering UWV ook deze brancheopleiding volgen.

Meer informatie over de opleidingen of wil je je aanmelden? Doe dat dan hier:

  Wat is je naam?

  Wil je je aanmelden voor een brancheopleiding?

  Voor welke opleiding wil je je opgeven?

  Flyer branche opleiding: Groen

  Flyer branche opleiding: Logistiek

  Flyer branche opleiding: Facilitair