Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Samen Top

Inleiding 

Dit is de privacyverklaring van Stichting Samen Top. Hierin leggen wij onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.  

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van persoonsgegevens door Stichting Samen Top? Neem dan contact op met ons algemene nummer 0416-440222 of mail naar info@samentop.nl t.a.v. privacyverklaring. 

Het is ook mogelijk om direct contact op te nemen met onze externe functionaris gegevensbescherming, Joris Bijvoets – 020 – 22 659 03

Wie zijn wij?  

Samen Top is een enthousiaste en ondernemende organisatie, die een nieuwe uitleg geeft aan het begrip ‘dagbesteding’. Al meer dan 5 jaar zet Samen Top zich in om mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt mee te laten werken in de maatschappij. Dit doet de organisatie door veilige leer- en werkervaringen te creëren binnen reguliere bedrijven. Of je doel nu betaalt werk is, of simpelweg een nuttige besteding van je dag. Samen Top is de werk-, leer- en dagbesteding voor iedereen die gemotiveerd is om te werken!  

Cookies 

Bezoekt u onze website, dan verwerken we uw persoonsgegevens met cookies. We gebruiken technische cookies om de website te laten functioneren. Lees meer in onze cookieverklaring.  

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?  

Wij verwerken persoonsgegevens om onze taak als zorgverlener te kunnen vervullen. Dit kan zowel zijn voor cliënten zijn als voor medewerkers. Voor cliënten is het verzamelen van de gegevens belangrijk voor een goede ondersteuning/ begeleiding en kan nodig zijn voor de financiële afhandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld een wettelijke verplichting.  
Voor medewerkers worden personeelsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het werkzaam zijn bij Stichting Samen Top, zoals naam, adres, salarisgegevens en ziekteverzuimgegevens.  

Mogen we uw persoonsgegevens verwerken?  

Als Samen Top mogen we alleen persoonsgegevens gebruiken om een reden die in de privacywetgeving staat. Zo’n reden heet een grondslag. De mogelijke grondslagen staan in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De belangrijkste grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken is omdat dit noodzakelijk is om onze taak uit te oefenen als zorgverlener in het sociale domein of omdat wij daarvoor schriftelijk toestemming hebben gekregen van de betreffende persoon/ personen.  

Heeft u toestemming gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens? Dan kunt u dat op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer.  

Hoe beveiligen we uw gegevens?  

Samen Top neemt zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen, zodat deze gegevens bijvoorbeeld niet verloren raken. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.  

Een voorbeeld van een technische maatregel is dat wij werken via Nedap ONS een beveiligd elektronisch cliënt dossier. Daarnaast werken al onze systemen via de Cloud en is inloggen verplicht via een twee-stap verificatie. 

Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat alleen daartoe bevoegde medewerkers uw gegevens in mogen zien, voor zover dat noodzakelijk is om taken uit te kunnen voeren.  

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?  

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken. Maar soms zijn wij verplicht om uw gegevens langer te bewaren.  

Delen wij uw gegevens met derden?  

Om onze wettelijke taken te kunnen uitvoeren, kan het nodig zijn om uw gegevens te delen met andere partijen, binnen Nederland. Als wij uw gegevens delen, vragen wij daarvoor eerst toestemming aan u.  

Wat zijn uw rechten?  

U heeft een aantal privacy rechten, zoals beschreven staat in de AVG. U kunt ons bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. En als de gegevens niet kloppen, die laten verbeteren. Ook kunt u ons in sommige gevallen vragen om uw gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van uw gegevens te beperken.  

Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. En bent u het niet eens met hoe wij uw gegevens verwerken? Dan kunt u een privacy klacht bij ons melden. Kijk daarvoor in ons klachtenreglement.  

Meer informatie 

Wil je meer informatie over ons privacy beleid? Stuur dan een mail naar administratie@samentop.nl en we vertellen je er graag meer over!