ISO certificaat Samen Top

Interview van Timo (nieuwsredactie Topper TV) met Adrienne (Directie assistent bij Samen Top)

ISO hier, ISO daar, wanneer is het eindelijk klaar?
ISO hier, ISO daar, het management is prikkelbaar

ISO hier, ISO daar, is het dan toch haalbaar?!
ISO hier, ISO daar, Samen Top is onverslaanbaar!

Samen Top heeft de ISO behaald!!! Wat een bevalling was dat, maar we zijn met vlag en wimpel door de testen heen gekomen! ISO staat voor ‘Internationale Organisatie voor Standaardisatie’ en is een internationale organisatie die normen vaststelt. De ISO beoordeelt bedrijven of ze voldoen aan de kwaliteitseisen en in staat zijn om daar ook aan te blijven voldoen.

Een ISO behaal je dus niet in 1 avondje zitten achter de pc. Elk proces* dat een bedrijf heeft moet onder de loep genomen worden. Voldoet het aan de kwaliteitseisen? Hoe zorgen wij als Samen Top ervoor dat we ook de kwaliteit kunnen bewaken en hoe blijven we kritisch genoeg op onze eigen processen? Dat is een hoop om over na te denken en in praktijk te brengen! Na een evolutie van maanden (Jaren!?), waarin steeds kleine en grote stappen zijn gezet door Samen Top, is het certificaat behaald!

*Proces? Wist je dat een intakegesprek ook onder een proces valt? En het gebruik van de witte mapjes!

Ouders, verzorgers en Toppers hebben waarschijnlijk niet direct iets gemerkt. Althans… een nieuw Roosterbord met PIN, in 1x overschakelen naar Signal… Al die wijzigingen en ontwikkelingen hebben op een manier te maken met die kleine en grote stappen die Samen Top heeft gezet om de kwaliteit te bewaken. De toppers van de nieuwsredactie zitten vlak bij het kantoor van het operationeel team en hoorde het gejuich door de muren toen we het belletje kregen: “Het is helemaal goed zo, ga zo door! Jullie hebben met heel Samen Top het certificaat behaald”

Timo (Chef TISO voor dit artikel) sprak Adriënne over deze grote winst!

  1. Ik weet dat je je drie keer in de ronde hebt gewerkt, maar waarvoor? Wat is ISO precies?

ISO 9001 is een kwaliteitssysteem. Alles wat Samen Top doet wordt vastgelegd in documenten. Dit gaat bijvoorbeeld over hoe Samen Top omgaat met privacy, over hoe wij begeleiden op de groep, maar ook hoe wij ons zelf controleren of we het wel goed doen. De simpele uitleg van de norm is dan ook ‘zeg wat je doet, doe wat je zegt – en bewijs het.’

In de praktijk betekent dat:

  1. Het operationeel team beschrijft in een document hoe zij willen dat een proces verloopt en waarom ze willen dat het zo verloopt.
  2. Natuurlijk zijn woorden maar woorden. Dus nu gaat het team, de werkcoaches en iedereen die erbij komt kijken die woorden testen in de praktijk. Klopt het wat er staat geschreven, doen wij dat ook echt? Zo ja? Credit naar het team. Zo nee, dan is het belangrijk dat wij als team dit terug geven aan het operationeel team.
  3. Stap drie is dan dat het OT met de feedback aan de slag moet en het proces moet aanpassen waar nodig.

ISO controleert dus of je je woorden bij je daden voegt. Het is dus niet alleen maar documenten schrijven, maar ook echt in de praktijk die kwaliteit controleren en signaleren wanneer het niet behaald wordt en daar dan weer op reageert met een verbeterplan.

Alles wat we vastgelegd hebben is ook gecontroleerd door een mevrouw die werkt voor de ISO. Die mevrouw is ook 2 dagen bij Samen Top geweest en die heeft dus ook echt gekeken naar hoe wij het doen op de werkvloer en wat we op papier hebben staan.

Wij als Samen Top zijn niet verplicht om het te hebben. Maar het is naast een keurmerk voor kwaliteit naar klanten, ook goed voor het bedrijf zelf. Al onze processen zijn nu vastgelegd op een manier dat we tot ver in de toekomst kunnen blijven gebruiken EN de kwaliteit van zorg kunnen bewaren. 

Ik heb procedures meegemaakt, dus werkzaamheden op papier gezet. Ik heb ook controles uitgevoerd om te kijken of wij zeggen wat we doen. Het meeste werk hebben wel Judit en Iris gedaan. Inge, Dorinda en ik hebben ook wel werk gedaan en meegeholpen. En natuurlijk heeft het hele team van Samen Top er veel mee van doen gehad. Zij moesten de input leveren, testen of het ook echt zo was als beschreven en soms ook wel eigen handelen veranderen.

Het is best een lang proces. Je bedenkt niet in 1x keer: “Morgen wil ik een ISO behalen”. Dus ik heb geen slapeloze nachten gehad. Maar veel werk is het wel, dus misschien Judit wel en misschien Iris ook nog wel? Ik heb wel gedacht: “oei, dit moet ik nog doen en wanneer maak ik er tijd voor?” Dat was wel eens lastig, maar uiteindelijk is het wel goed gekomen. Ik heb gelukkig wel lekker geslapen.

Wij hebben er veel voor moeten doen. Wij waren al bezig; al toen we in Den Bolder zaten. Wij zijn er al vanaf 2017-2018 mee bezig, maar het afgelopen jaar hebben we alles echt afgemaakt, zoals dingen vastgelegd, dingen gecontroleerd, dingen nagevraagd. En heel veel nieuwe dingen geleerd en eigen gemaakt. Allerlei kwaliteits instrumenten, met moeilijke namen, waarmee je de kwaliteit kunt toetsen, waren nieuw voor onze organisatie.

Het is niet zo dat als je het gehaald hebt, het ook klaar is. Je moet er wel aan blijven werken, dus als er dingen veranderen moet je dat weer vastleggen. We moeten ook blijven controleren of we zeggen wat we doen. En dat blijft ook zo. ISO betekend eigenlijk dat je altijd blijft leren en in kwaliteit blijft groeien en daar ben je continu mee bezig.

Toppers kunnen het ook merken. Bijvoorbeeld met Signal (privacy veel beter dan whats-app) en Roosterbord. Wij gaan ook af en toe aan toppers dingen vragen hoe iets gaat bij Samen Top en hoe ze het vinden werken (cliëntenraad). Bijvoorbeeld of de witte mapjes werken.

Ook zijn en blijven de begeleiders checken of de procedures kloppen die we hebben geschreven. En dan hebben toppers kans dat we hun gaan interviewen. We gaan dan bijvoorbeeld vragen of de witte mapjes nog werken. Toppers en ouders kunnen het natuurlijk wel merken in de kwaliteit en professionaliteit. Bijvoorbeeld dat als Toppers of ouders feedback hebben ergens op, dat Samen Top daar dan ook echt van leert en een verbetering inzet. En samen maken we zo Samen Top een lerende organisatie, die steeds beter wordt.