Missie
& Visie

Waar we voor staan

Missie & Visie

Visie

Wij zien dat jongeren met een verstandelijke beperking behoefte hebben aan ontplooiing op de arbeidsmarkt, maar daarbij geen gelijke kansen krijgen. Wij streven naar meer gelijkheid op de arbeidsmarkt

Missie

Samen Top creëert kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt

DNA Team

  • Oprecht geïnteresseerd
  • Avontuurlijk
  • Deskundig


DNA Kern overtuiging

  • Wij zien jou

Kernwaarden

  • Gezien worden
  • Veilig zijn
  • Uitdagend