Missie
& Visie

Waar we voor staan

Missie & Visie

Missie

Samen Top streeft naar gelijkheid voor mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. Iedereen heeft het recht om vanuit persoonlijke ambities en gelijk als ieder ander, kansen en mogelijkheden te krijgen op de arbeidsmarkt.

Visie

Samen Top realiseert (arbeidsmatige) dagbesteding en werk plekken (betaald en onbetaald) voor mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt binnen het reguliere bedrijfs- en organisatie leven.

Kernwaarden

  • De ambities en wensen van medewerkers staan voorop.
  • De begeleiding is intensief en duurzaam, maximaal 1 op 6 medewerkers
  • Er is altijd een begeleider aanwezig op de werkplek
  • De werkplekken worden gerealiseerd binnen reguliere bedrijven en organisatie
  • Leven lang leren is mogelijk voor wie dat wil
  • Plezier in werk is het aller belangrijkste