Dagbesteding

Dagbesteding op reguliere werkplekken

Samen Top realiseert dagbestedingsplekken bij reguliere bedrijven en organisaties. Dat betekend dat er zonder werkdruk en met veel sfeer- en plezierbeleving ‘gewerkt’ wordt. In kleine groepjes van maximaal 6 toppers en 1 of 2 begeleiders worden op de werkplekken activiteiten uitgevoerd. Hierbij wordt wel zoveel mogelijk aansluiting gezocht met de reguliere werkzaamheden van het werkbedrijf. Toppers maken op alle plekken een wezenlijk onderdeel uit van het bedrijf waar ze werken. Door het dragen van werkkleding van het bedrijf horen ze er helemaal bij.

Samen op zoek naar de beste plek

Iedere topper heeft een eigen werkcoach. Deze werkcoach gaat samen met de topper op onderzoek uit naar welk soort werk het beste aansluit bij de wensen en ambities van de topper. Dit gebeurt door op verschillende plekken te gaan kijken en mee te werken. Soms zit een werk match in een onverwachte hoek. Elke werkervaring wordt nabesproken en bekeken met de werkcoach en samen komen ze tot een goed werkprogramma.

Hoe gaat dat in z’n werk

Iedere topper heeft een eigen werkcoach. Deze werkcoach gaat samen met de topper op onderzoek uit naar welk soort werk het beste aansluit bij de wensen en ambities van de topper. Dit gebeurt door op verschillende plekken te gaan kijken en mee te werken. Soms zit een werk match in een onverwachte hoek. Elke werkervaring wordt nabesproken en bekeken met de werkcoach en samen komen ze tot een goed werkprogramma.

Afwisseling in werk

Heeft een topper behoefte aan afwisseling tussen dagbesteding op reguliere werkplekken en wat rustiger ‘werk’ op onze eigen locaties? Dan is dat heel goed mogelijk! Op onze Toppunten bieden we activiteiten op het gebied van koken en creatief. Zo kan er gedurende de week afwisseling aangebracht worden in het weekprogramma.

Hoe een werkweek van een topper eruit ziet is voor iedereen anders. De ene topper kiest voor veel afwisseling en werkt elke dag op een andere plek, terwijl de ander elke dag bij hetzelfde bedrijf aan de slag gaat. Het fijne is dat de wijze van begeleiding elke dag hetzelfde is.