Terug

Leescafé
Beheren boeken &
begeleiden spellen

Wat doen onze toppers bij het Leescafé?

  • Wie zijn we?
  • Wat doen we precies?
  • Hoe doen we het?

Iedere maandag zorgen de Toppers voor de organisatie van het leescafé. Ze verzorgen de boekenkasten, beheren het uitleen systeem en begeleiden de spellen die behoren bij de wisselende themakoffers. Die koffers zijn speciaal gericht op oudere mensen en bevatten leuk doe- en spelmateriaal, waardoor er tussen de toppers en de ouderen een leuke gezellige wisselwerking ontstaat. Natuurlijk voorzien wij de ouderen ook van een kopje koffie met iets lekkers.

Wat is Peuterspeelzaal Leescafé?

Sinds 2015 is er een samenwerking ontstaan tussen Woonzorg centrum ‘De Stroming’, ‘bibliotheek Midden-Brabant’ en ‘Samen Top’. De samenwerking is tot stand gekomen vanuit het initiatief van Samen Top en bestaat uit het organiseren en opzetten van een leescafé binnen De Stroming. De Bibliotheek had hier direct oren naar en heeft zich enthousiast ingezet voor de realisatie van het leescafé.

Dagbesteding bij het Leescafé

De werkzaamheden die we bij het Leescafé doen zijn niet alleen leuk maar ook nog eens heel nuttig. Je werkt hier altijd samen met andere toppers.

Jobcoaching bij het Leescafé

Mocht het werk bij de Het Leescafé  je goed bevallen en blijkt er talent te zijn voor dit werk, dan kan er ook doorgestroomd worden naar geheel zelfstandig werken met een jobcoach.

Topcollege het Leescafé

Om het werk bij het Leescafé je goed uit te voeren, zijn er allerlei vaardigheden nodig, zoals werknemers- en beroepsvaardigheden. Binnen het topcollege kunnen er beroepspraktijkverklaring behaald worden voor verschillende werkprocessen.

Het Leescafé ,
welk beroepsprofiel hoort daarbij?

Assistent dienstverlening en zorg