Terug

Bibliotheek Waspik
Alle taken die je in
de bieb kunt bedenken!

Werken voor de Bibliotheek in Waspik?

  • Wie zijn we?
  • Wat doen we precies?
  • Hoe doen we het?

Meerdere dagdelen in de week werken er Toppers in de bibliotheek van Waspik. Aangezien de begeleiders van Samen Top niet opgeleid zijn tot bibliothecaris, is er vakinhoudelijk meer begeleiding gerealiseerd door een bibliothecaris als werkmeester in te zetten. Elke week coacht zij de Toppers die in de bibliotheek werken op beroepsvaardigheden die behoren bij haar vak. Op deze manier ontwikkelen de Toppers zich steeds verder in de richting van bibliothecaris. De werkzaamheden bestaan uit het innemen van boeken, opruimen van ingeleverde boeken, alfabetiseren, openen van de bieb en nog veel meer.

Wat doet Bibliotheek in Waspik?

De Bibliotheek in Waspik is er niet alleen om boeken te lenen en te lezen, maar geeft ook ruimte om activiteiten te organiseren en cursussen te geven/nemen.

Dagbesteding bij de bibliotheek

De werkzaamheden die we voor de Bibliotheek doen, zijn ideaal voor degene die dagbesteding activiteiten zoeken. We werken samen met de bibliothecaris als werkmeester.

Jobcoaching bij de bibliotheek

Mocht het werk bij de bibliotheek goed bevallen en blijkt er talent te zijn voor dit werk, dan kan er ook doorgestroomd worden naar werken op locatie met een jobcoach

Topcollege en Natuurlijk Tomaat

Om het werk bij de bibliotheek goed uit te voeren, zijn er allerlei vaardigheden nodig, zoals werknemers- en beroepsvaardigheden. Binnen het topcollege kunnen er beroepspraktijkverklaringen behaald worden voor verschillende werkprocessen.