Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De dagelijkse leiding van Samen top is in handen van de raad van bestuur. Samen Top heeft ook een raad van toezicht die toezicht houdt op het werk van de raad van bestuur.

Statuten Samen Top

We vinden het belangrijk dat het bestuur van onze organisatie maar ook het toezicht op de organisatie goed geregeld is. Onze structuur en – principes zijn gebaseerd op de wet en de Governancecode Zorg.

Governancecode zorg

De Raad van bestuur bestaat uit:

Judit Baijens – Directeur/bestuurder

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 2 leden:

John Paul Verkooijen – Voorzitter Raad van Toezicht

Jeroen de Roos – Lid Raad van Toezicht

Samen Top is in gesprek met kandidaten voor de invulling van het 3e lid van de Raad van Toezicht

Raad van Toezicht Profielschets

Raad van Toezicht regelement

Op de hoogte blijven?

Volg ons op facebook voor de leukste foto’s en video’s