BRANCHEOPLEIDING
JIJ KAN HET OOK!

WAT ZIJN DE BRANCHE OPLEIDINGEN?

Het afgelopen jaar heeft de Academie voor Zelfstandigheid in opdracht van VWS en in samenwerking met ervaringsdeskundigen, negentien gehandicaptenzorgorganisaties, de VGN en LFB drie nieuwe brancheopleidingen ontwikkeld. Deze praktijkgerichte opleidingen zijn erkend door landelijke werkgeversorganisaties zoals LTO Nederland, de NVG, VBNE en de RAS. Hierdoor wordt de overstap naar een passende plek midden in de samenleving gemakkelijker.

Er zijn 3 branche opleidingen:
1. Assisent Groen
2. Assistent Facilitair
3. Assistent Logistiek

Deze opleidingen kunnen worden afgesloten met een erkend branchediploma en/of certificaat. Er zijn drie door/uitstroom mogelijkheden:

a. Doorstroom naar entree onderwijs
b. Uitstroom naar betaald werk met een certificaat of een branchediploma.
c. Uitstroom naar zinvol werk zonder loonwaarde.

WELKE BRANCHE OPLEIDINGEN ZIJN ER?

WIE KUNNEN ZICH AANMELDEN VOOR DE BRANCHE OPLEIDING?De brancheopleidingen zijn ontwikkeld voor mensen voor wie leren niet vanzelfsprekend is, en een indicatie voor dagbesteding op basis van de WLZ, WMO of PGB hebben, die zich verder kunnen en willen ontwikkelen. 

Van de student wordt verwacht dat hij/zij in eigen tempo, op maat en ongeacht de duur van de opleiding, een praktijkopleiding kan volgen. Dit kan zijn voor een certificaat, voor een deel van de opleiding, of de gehele opleiding. 

In het kader van de participatiewet kunnen eveneens mensen met een Wajong uitkering of uitkering UWV ook deze brancheopleiding volgen.

LEREN IN DE BUITENLUCHT

Niets vervelen in een muf lokaal! Jij gaat op pad om dingen te leren! Juist de combinatie van scholing en de praktijk, zorgt ervoor dat het een succes ervaring wordt!

WIST JE DAT ER AL 28 TOPPPERS VAN BINNEN ÉN BUITEN SAMENTOP DE BRANCHE OPLEIDINGEN VOLGEN?


Met een MBO praktijkverklaring worden jouw vaardigheden verzilverd. Het is hét bewijs dat je vaardigheden eigen hebt gemaakt die voor het bedrijfsleven zeker interessant zullen zijn. Het behalen van een verklaring is een enorme boost voor je eigenwaarde en zelfvertrouwen . Het doel is niet het vinden of krijgen van een (deels) betaalde baan, maar de persoonlijke groei. Doordat iemand persoonlijke ontwikkeling doormaakt en groeit in zelfvertrouwen ontstaat soms wel de kans of mogelijkheid om door te groeien naar een (deels) betaalde baan.

WAAROM EEN PRAKTIJK VERKLARING?

Meer informatie over de opleidingen of wil je je aanmelden?

Doe dat dan hier:

  Wat is je naam?

  Wil je je aanmelden voor een brancheopleiding?

  Voor welke opleiding wil je je opgeven?

  FLYERS
  BRANCHE
  OPLEIDINGEN

  Flyer
  brancheopleiding:
  Groen

  Flyer
  brancheopleiding:
  Logistiek

  Flyer
  brancheopleiding:
  Facilitair