Waar werken de Toppers

Ponyclub

Het aantal dagdelen dat er medewerkers werkzaam zijn bij de ponyclub, is in 2015 uitgebreid van 2 naar 4 dagdelen. Deze uitbreiding is vooral tot stand gekomen door de grote interesse van de ‘Medewerkers’ in deze werkplek. Vanaf oktober 2015 is er een paardencoach gestart. Het voornaamste doel van de paardencoach is het aansterken van de sociale vaardigheden, waarbij de paarden als middel worden ingezet.

Werkgroep: gemiddeld 4 medewerkers

 

2014-09-11 09.52.38

Bibliotheek

In 2015 is er vier dagdelen in de week gewerkt in de bibliotheek. De begeleiding van de ‘bieb-medewerkers’ is vooral gedaan door begeleiders van Samen Top met ondersteuning van bibliothecarissen. In 2015 zijn de voorbereidende gesprekken gevoerd voor het inzetten van een bibliothecaris als werkmeester, zodat de medewerkers op meer inhoudelijk vlak getraind en gecoacht worden. Vanaf 2016 zal dit ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Werkgroep: individueel (dinsdagmiddag groepsles)

2014-09-18 13.30.55

Leescafé

Ook is er in 2015 een samenwerking ontstaan tussen bejaardenhuis ‘Riethorst Stromenland’, ‘bibliotheek Midden-Brabant’ en ‘Samen Top’. De samenwerking is tot stand gekomen vanuit het initiatief van Samen Top en bestaat uit het organiseren en opzetten van een lees café binnen De Riethorst. De wens is om dit vanaf januari 2016 uit te gaan voeren.

Werkgroep: Gemiddeld 4 medewerkers (2 bieb, 2 horeca)

2016-02-22 14.50.37

 

Peuterspeelzaal Mikz

In 2015 is er één Top-medewerker werkzaam bij peuterspeelzaal MIKZ. Het aantal dagdelen is uitgebreid naar 2. Zowel de kinderen als de ouders en de pedagogisch medewerkers zijn erg tevreden over deze top-medewerker. Wekelijks wordt door Samen Top het speelgoed van de kinderen schoon gemaakt, deze samenwerking verloopt erg prettig. Daarnaast wordt ook wekelijks het speelplein aangeveegd.

Werkgroep: Individueel

 2014-09-09 18.23.41

 

Dorpsboerderij

Vanaf februari 2015 zijn de medewerkers 1 dagdeel gaan werken als beheerders van de dorps boerderij. In de loop van 2015 is dit verder uitgebreid naar 3 dagdelen. Ze draaien mee in de poel van vrijwillige beheerders van de dorps boerderij. De medewerkers verrichten allerhande werkzaamheden, zoals het voeren van de dieren, het onderhouden van de verblijven en het ontvangen van bezoekers.

Werkgroep: gemiddeld 3 medewerkers

 

2015-06-20 12.22.03

 

Mon Ballon

Vanaf 1 maart 2015 zijn er medewerkers gestart bij Mon Ballon. Mon Ballon is een bedrijf wat ballon decoraties maakt. Wekelijks komt er een ballonkunstenaar workshops geven aan de medewerkers. Ze leren ballon pilaren, ballonbogen, trossen, guirlandes en bloemen maken. Geregeld zijn er opdrachten op locatie, maar veelal komen de bestellingen bij Samen Top binnen en worden ze binnen Den Bolder gemaakt. De ballondecoraties die vooral voor inwoners van Waspik en betrokkenen van Samen Top worden gemaakt (uiteraard tegen betaling) trekken veel bekijks en zijn een mooi promotiemiddel voor Samen Top.

Werkgroep: gemiddeld 2-4 medewerkers

2015-03-26 10.16.49

 

Pluktuin Langendam

 Vanaf 9 april zijn er medewerkers gestart bij Pluktuin Langendam. Een erg prettige werkomgeving voor medewerkers. De werkzaamheden bestaan uit het werken in de tuin, maar ook binnen is er van alles te doen. Het echtpaar, eigenaren van de Pluktuin, zijn erg begaan met de medewerkers en zorgen voor een veilige, beschutte sfeer. De medewerkers werken hier 1 dagdeel in de week. In de zomermaanden is er ook op afroep gepoetst in de B&B van de Pluktuin. En op donderdag en vrijdag middag hebben er twee medewerkers geholpen met het klaarzetten van het terras en emmers voor de bloemen. Het uitje met de medewerkers hebben we in 2015 bij de Pluktuin georganiseerd. Een super dag, waar alle topper zich heel welkom voelde.

Werkgroep: gemiddeld 4 medewerkers

2015-04-16 14.45.28

Eetcafé Hieriest

Op 22 april gingen de eerste horeca-medewerkers aan de slag bij eetcafé Hieriest. Ze werken daar in de keuken en maken daar appeltaartjes. De appeltaartjes staan ook op de kaart van Hieriest en worden verkocht als gebakje bij de koffie maar ook als dessert. De Medewerkers werken ook mee in de bediening. Samen Top huurt een werkmeester in die ervaring heeft in de horeca keuken en die affiniteit heeft met onze bijzondere medewerkers. Zij begeleid de medewerkers op vakinhoudelijk gebied.

Werkgroep: gemiddeld 4 medewerkers

in de keuken bij Hieriest

Tennisvereniging Waesbeeck

In de week van 30 april is er een topper gestart bij tennisvereniging Waesbeeck. Hij werkt daar voor het grootste deel zelfstandig. De werkzaamheden bestaan vooral uit het onderhoud van de banen en het terrein. Zo gaat hij met een bezemwagen over de banen en zorgt hij met een bladblazer voor schone banen. Samen Top heeft voor deze werkplek een tijdelijke werkmeester aangesteld, die deze topper coacht. Op deze manier kan deze topper steeds meer zelfstandig aan de slag.

Werkgroep: individueel

2015-05-21 14.00.04

Bejaardenhuis ‘Riethorst Stromenland’

Vanaf juni was het dan zover, de eerste topper ging aan de slag bij de Riethorst. De werkzaamheden bestonden vooral uit het koffie serveren bij de handwerkgroep, bestaande uit zo’n 30 personen. Al snel bleek dat het te veel werk was voor 1 topper en werd het team uitgebreid naar 3 medewerkers. Vanaf november is er ook een topper mee gaan werken met het huishoudelijke team van de Riethorst. Samen Top hoopt de werkplekken in de loop van 2016 verder uit te breiden, vooral in dagdelen. De samenwerking tussen de Riethorst en Samen Top verloopt erg prettig.

Werkgroep: gemiddeld 4

2016-01-25 09.52.58

Winkelkraam

De eerste keer dat we op de markt stonden met onze winkelkraam was in september. De kraam rijden de medewerkers zelf over de weg naar eetcafé Hieriest. Op het terras van Hieriest stallen we de kraam. De eigenaar van Hieriest vindt het erg leuk dat de topper-kraam er staat en zorgt bij slecht weer altijd voor een afdakje. De inwoners van Waspik weten de kraam te vinden en kopen er regelmatig een kleinigheidje. Zeker rondom feestdagen is het in de kraam erg druk. De kraam heeft dit jaar ook op verschillende kerstmarkten gestaan. Ook op die momenten wordt de kraam door medewerkers bemand. Op de kraam worden eigen gemaakte producten, lokale producten, producten van andere dagbestedingen en werkbedrijven verkocht.

Werkgroep: individueel

2014-09-19 10.22.37

 

Oud papier

Elke vrijdag, vanaf september, brengen medewerkers het oud papier weg. In eerste instantie alleen het papier van Den Bolder. Deze wens is vanuit Den Bolder ontstaan, omdat het oud papier één keer in de 4 weken opgehaald werd, stapelde het in de loop van de weken enorm op. Nu brengen medewerkers het dus elke vrijdag weg naar een papier container in het centrum van het dorp. Inmiddels halen ze ook het oud papier op bij Het Binnenhof, bibliotheek en Hieriest.

Werkgroep: gemiddeld 3

2015-08-12 15.16.44

Binnenhof

Vanaf september zijn er medewerkers aan het werk gegaan bij Het Binnenhof. Het Binnenhof is een klein winkelcentrum waar een 10-tal ondernemers hun winkel gevestigd hebben. Twee medewerkers zorgen dat alles er weer netjes en schoon uit ziet. Ze poetsen de gezamenlijke ruimtes, zoals de keuken, wc, hal, leestafel, trap en vloeren. Daarnaast is er ook meegewerkt in de groentewinkel.

Werkgroep: gemiddeld 3

2015-11-26 14.47.01

 

 

 

 

 

1              Ateliers

 

Schildersatelier

In maart is Samen Top gestart met een schildersatelier. Een kunstschilderes heeft zich aangemeld als vrijwilliger en is begeleid de medewerkers vakinhoudelijk op het schilder gebied. Vanuit een grote groep medewerkers ligt hier de interesse. Eén keer per jaar, tijdens de diploma-uitreiking worden de kunstwerken geëxposeerd in Den Bolder. Verder wordt er veel op bestelling geschilderd. Voor sommige medewerkers is het schilderen vooral belevingsgericht.

 

Werkgroep: gemiddeld 6

 

 

 

Koek- en taart atelier

 

In april is een atelier gestart voor het decoreren van koekjes en taarten. Het was vooral de bedoeling dat tijdens deze workshops de basisvaardigheden van het decoreren werden uitgelegd en getraind. De opdrachten bestonden in 2015 vooral uit het maken van traktaties voor kinderen en een enkele geboortetaart. Voor een aantal medewerkers was dit een leuke activiteit.

 

Werkgroep: gemiddeld 4

 

 

 

Theater

 

Op 23 september en de opvolgende woensdagen hebben alle medewerkers meegedaan aan theaterworkshops. Het doel hiervan was, naast plezier, in beeld te krijgen welke medewerkers ambities hebben op het terrein van theater. Voor Samen top is een achterliggend doel sociale vaardigheden door middel van theater. Daarnaast is het een wens van Samen Top om meer samenwerkingen te realiseren met andere organisaties en doelgroepen binnen Waspik. Middels theater kunnen die mogelijkheden wellicht ontstaan. Na een drietal bijeenkomsten waar ‘bijna’ alle medewerkers aan meegedaan hebben, is er een kleinere groep doorgegaan op de woensdagmiddagen.

 

Werkgroep: gemiddeld 6

 

 

 

Cadeau atelier

In 2014 is het creatief atelier gestart, gedurende 2015 is het verder geprofessionaliseerd. De vrijwilligster (al betrokken bij Samen Top sinds het eerste uur), komt oorspronkelijk uit het speciaal onderwijs en weet vanuit haar kundigheid een mooie sfeer in het atelier neer te zetten. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en uitdaging in creativiteit. De producten die in het creatief atelier worden gemaakt zijn vooral op basis van bestelling of voor winkelkraam van Samen Top.

 

Werkgroep: gemiddeld 4