Over Samen Top

Visie van Samen Top: Een dagbesteding waar ECHT gewerkt wordt.

Missie van Samen Top: Mensen met een beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt mee laten werken IN de maatschappij.

 Doelstelling: Mensen met een beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek bieden binnen reguliere bedrijven en organisaties, passend bij persoonlijke wensen, ambities en mogelijkheden.

Werkwijze: Samen Top werkt aan deze doelstelling, door de wensen, ambities en mogelijkheden van de bijzondere medewerkers in beeld te krijgen en daar passende werkplekken bij te zoeken, binnen bedrijven en organisaties in Waspik. Vanaf september 2014 hebben reeds 14 werkgevers hun deuren opengezet voor de medewerkers van Samen Top. De medewerkers van Samen Top, die allemaal een verstandelijke beperking (en sommige ook een lichamelijke beperking) hebben, worden in de volksmond ‘Toppers’ genoemd. Wij bezigen die term graag, vanwege de zeer positieve lading die ervan uit gaat.

De ‘toppers’ verrichten zeer uiteenlopende werkzaamheden binnen deze organisaties. Deze werkzaamheden zijn volledig afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de medewerkers, maar ook van het bedrijf. Een voorwaarde van Samen Top is dat er altijd een begeleider aanwezig is op de werkplek. De begeleiding kan op verschillende manieren georganiseerd zijn, d.m.v. een begeleider, een werkmeester, een buddy of een vrijwilliger van Samen Top. Hoe de begeleiding ingezet wordt, wordt altijd bepaalt door Samen Top in overleg met het bedrijf.

Voorbeelden:

Bejaardenhuis Riethorst Stromenland –

3 ‘Toppers’ werken op maandag ochtend bij bejaardenhuis ‘Riethorst Stromenland’. Door middel van training en coaching zijn ze nu zover dat ze zelfstandig hun werkzaamheden uit kunnen voeren. De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van de koffie en thee voor een handwerkgroep van 30 bejaarden en het bedienen van de mensen in het restaurant in het bejaardenhuis. Op hetzelfde moment werkt er 1 ‘Topper’ mee met de huishoudelijke dienst. Zij heeft een buddy waar ze mee samen werkt.

2016-01-25 09.52.58

Bibliotheek Midden Brabant –

Gedurende de week werken er 5 toppers bij Bibliotheek Midden Brabant. Op dinsdag middag krijgen zij bieb-les van een bibliothecaris (werkmeester). Zij coacht en traint hen op de vaardigheden die behoren bij de functie bibliothecaris. De rest van de week werken de toppers in dagdelen onder begeleiding van een Samen Top begeleider aan hun taken binnen de bieb. De werkzaamheden variëren van het opruimen van ingeleverde boeken, tot het poetsen van puzzels.

2014-09-23 14.07.53